Yeh hai US meri Jaan

ey Dil, hai mushkil, jeena yahan,
jara hatke, jara bachke,
ye hai US, mera jaan…

kahin building, kahin dramey, kahin motor, kahin mill,
milta yahan sab kooch,
sirf milta nahi ek dil
kahin building, kahin dramey, kahin motor, kahin mill,
milta yahan sab kooch,
sirf milta nahi ek dil
insan ka nahin kahin namo-nishaan

ey Dil, hai mushkil, jeena yahan,
jara hatke, jara bachke,
ye hai US, meri jaan…